mümkün olan kurslar ötürmək

Mümkün olan kurslar

Hədəf Kurslarının Fizika dərsləri bu başlıq altında tədris olunacaq. 

Dərslər Hədəf kursları fənn rəhbəri Anar Allahverdiyev tərəfindən aparılacaq.

Hər həftənin çərşənbə günü saat 10:00 da canlı dərslər başlayır.

1-ci həftə: ümumi təkrar - Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət

2-ci həftə: ümumi təkrar - Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət

3-cü həftə: ümumi təkrar - Nyuton qanunları

4-cü həftə: ümumi təkrar - Ümumdünya cazibə qanunu, Ağırlıq qüvvəsi cismin çəkisi

courseimage

Hədəf Kurslarının Azərbaycan dili dərsləri bu başlıq altında tədris olunacaq. 

Dərslər Hədəf kursları fənn rəhbəri Elxan Nəcəfov tərəfindən aparılacaq.

Hər həftənin çərşənbə günü saat 18:00 da canlı dərslər başlayır.

4 həftəlik dərs proqramı aşağıdakı kimidir:

1-ci həftə: ümumi təkrar – Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı

2-ci həftə: ümumi təkrar – Orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatı

3-cü həftə: ümumi təkrar – Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı ( I mərhələ)

4-cü həftə: ümumi təkrar – Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı (II mərhələ)

courseimage

Hədəf Kurslarının Azərbaycan dili dərsləri bu başlıq altında tədris olunacaq. 

Dərslər Hədəf kursları fənn rəhbəri Elxan Nəcəfov tərəfindən aparılacaq.

Hər həftənin şənbə günü saat 15:00 da canlı dərslər başlayır.

4 həftəlik dərs proqramı aşağıdakı kimidir:

1-ci həftə: ümumi təkrar - Plan və xəritə, Litosfer 

2-ci həftə: ümumi təkrar - Atmosfer, Hidrosfer 

3-cü həftə: ümumi təkrar - Biosfer, Materiklər və Okeanlar coğrafiyası ümumi icmal 

4-cü həftə: ümumi təkrar - Azərbaycan Respublikasının fiziki coğrafiyası ümümi icmal


courseimage

Bu kurs Abituriyent proqramı üzrə mövzuları əhatə edir.

courseimage

Hədəf Kurslarının Azərbaycan dili dərsləri bu başlıq altında tədris olunacaq. 

Dərslər Hədəf kursları fənn rəhbəri Elxan Nəcəfov tərəfindən aparılacaq.

Hər həftənin şənbə günü saat 15:00 da canlı dərslər başlayır.

4 həftəlik dərs proqramı aşağıdakı kimidir:

1-ci həftə: ümumi təkrar - fonetika, leksika, söz yaradıcılığı 

2-ci həftə: ümumi təkrar - qrammatika (morfologiya) 

3-cü həftə: ümumi təkrar - qrammatika (sintaksis) 

4-cü həftə: ümumi təkrar - yazı, dil, nitq mədəniyyəti, ədəbi normalar, üslubiyyat

courseimage